Spring til indhold

Vores værdier

International

Den danske jernbane indgår i den europæiske jernbane. Den er derfor omfattet af EU-direktiver, Tekniske specifikationer for interoperabilitet, CEN-normer og UIC-fiches samt ERA-vejledninger. Udviklingen af den danske jernbane går hånd i hånd med udviklingen af jernbanerne i vores EU-nabolande. Jernbanens leverandører og entreprenører opererer i stigende grad på et fælles EU-marked for varer og tjenester. 

Henrik Christiansen har arbejdet i 10 år i Italien og Tyskland for internationale firmaer og taler 5 sprog. Frie Jernbaneingeniører ApS ser den stigende internationalisering af jernbanen som en fordel og chance for branchens aktører, som skal udnyttes bedst muligt. Ved løsningen af opgaver indgår gennemgang af Europæiske regler samt erfaringer fra andre lande aktivt som del af vores rådgivning.


Udadvendt

Vi bestræber os på en opsøgende, åben og fordomsfri tilgang. Vi vil meget gerne ind i en dialog med vores kunde, der omfatter både opgavens tekniske problemstilling som dens relevans i forhold til kundens forretning og målsætninger. Næsten alle tekniske problemer har flere mulige løsninger. Det er vigtigt for os at få identificeret og analyseret os frem til den løsning, som samlet set passer bedst for kunden.


Analytisk

Vores uddannelsesmæssige baggrund som civilingeniør er baseret på en analytisk, matematisk og struktureret arbejdsmåde. Vi når de bedste resultater på baggrund af grundige forundersøgelser og regelmæssige afklaringer af spørgsmål, som opstår undervejs ved opgavens løsning. Arbejde med komplekse problemer og opgaver, der skal løses ud fra omfattende dokumentation, kræver dialog med kunden for at sikre, at tidligt fundne årsagsmuligheder og løsningsforslag ikke bygger på ufuldstændig information eller misforståelser.


Vedholdende

Vi har siden vores start i 2007 forsøgt at bevare og udvikle eksisterende kunderelationer og følge med i vores kunders behov. Den teknologiske udvikling går stærkt, og der udvikles løbende nye løsningsmuligheder, som kan interessere kunderne. Vi lægger gerne en vedholdende indstilling ind i vores arbejde, så vi følger kunden, opgaveproblemstillingen og den teknologiske udvikling meget tæt igennem hele opgaveløsningsforløbet og gerne i tiden før og efter.


Mål: At generere merværdi for kunderne:

Vi søger grundigt at afdække kundens problem og forstå problemets forretningsmæssige kontekst, så vi kan løse opgaven med det mål, at der skabes merværdi for kunden. Vi følger gerne op for at se, om de definerede målsætninger for opgaven senere også opnås i praksis.