Spring til indhold

Tog og Togvedligehold


Ekspertassistance inden for 
 • Godkendelsesprocessen for jernbanekøretøjer
 • Dokumentations-, sikkerheds- og kvalitetsstyring ved drift af jernbanekøretøjer
 • Vedligeholdelse af køretøjer
 • Jernbanekøretøjers dynamik og løbeegenskaber
 • Teknisk kompatibilitet og Interoperabilitet
 • Udrustning af jernbanekøretøjer med onboard systemer

Rådgivning i forbindelse med
 • Rollen som drift- og vedligeholdelsesansvarlig for rullende materiel
 • Franchising af tog-operatør kontrakter 
 • Kørselskomfort og hjul-skinne støj 
 • Overholdelsen af nationale og internationale krav og standarder
 • Geometri og sporkræfter i hjul-skinnekontakten 
 • Ombygning og renovering af køretøj inklusive udrustning med onboard systemer
 • Analyser af uheld, afsporinger, driftsøkonomi
 • Teknisk dokumentation

Projektledelse
 • Godkendelsesprojekt for jernbanekøretøj
 • Ombygnings- og renoveringsprojekter for jernbanekøretøj