Spring til indhold

Historien om Frie Jernbaneingeniører ApS


Jeg oprettede Frie Jernbaneingeniører ApS den 02.07.2007 med 10 års erfaring som jernbaneingeniør i bagagen, først 3 år som Business Area Manager for vibrationsdæmpning af jernbaner hos RockDelta a/s (Nu Lapinus B.V.), derefter 5 år som Teknisk Systemansvarlig Hjul-skinne hos Banedanmark og derefter 2 år som Chefrådgiver og Regional Manager hos Interfleet Technology ApS (Nu SNC Lavalin Rail and Transit).

Jeg så et behov for højt specialiseret jernbaneteknisk rådgivning i en tid, hvor de teknologiske muligheder udvikler sig med ekspresfart, men hvor branchen er præget af tung politisering, bureaukratisering og uklare mål. Firmaets mål er at frigøre jernbanens tekniske og kommercielle potentialer. At fremme den danske jernbanes udvikling til gavn for passagererne. Nogle personer, firmaer og organisationer er klar til at gå forrest. Andre erkender nødvendigheden af at tænke nyt. Det er Frie Jernbaneingeniører ApS’ mål at støtte disse kunder på vejen mod en moderne, tidssvarende og konkurrencedygtig jernbane i Danmark.

Frie Jernbaneingeniører ApS tilbyder specialistrådgivning inden for jernbaneteknologi, som er uafhængig af jernbanebranchens etablerede aktører, og hvor teknologiens muligheder søges udnyttet, så der genereres merværdi for kunderne. Rådgivningen ydes løsningsorienteret ud fra vores kunders spørgsmål, opgaver eller problemstillinger.

Inden jeg startede i jernbanebranchen havde jeg arbejdet som bygningsingeniør og med logistik. I perioden 1986-1990 i Italien og i perioden 1991-1997 i Tyskland. Denne baggrund har i høj grad formet min indstilling, så jeg opfatter mig som en entreprenør med kommerciel og international baggrund. Qua mine sproglige kompetencer har jeg et netværk omfattende de fleste af landene omkring Danmark.

Gennem mere end 15 år har Frie Jernbaneingeniører ApS sat en ære i at yde kvalificeret teknisk rådgivning og individuel kundetilpasset teknisk bistand, og dette ligger os meget på sinde. Vi lægger derfor vægt på dialog og direkte kommunikation: At lytte opmærksomt på kundens problemformulering og spørge ind til eventuelle uklarheder, være klar og direkte i vores udmeldinger samt sikre regelmæssig tilbagemelding og forventningsafstemning.

Frie Jernbaneingeniører ApS arbejder kundeorienteret og problemorienteret, hvorfor vores rådgivning i princippet kan komme til at dække alle aspekter af jernbaner. Det gør vi med udgangspunkt i vores mange år i branchen og store kendskab til den danske jernbane. I denne sammenhæng kan vi tilbyde kommerciel rådgivning og business consulting.

Vores specialistrådgivning udføres inden for 3 områder: Sporteknik og Hjul-skinne; Tog og Togvedligehold samt Jernbanesikkerhed og Interoperabilitet. Frie Jernbaneingeniører ApS er udpeget organ i Danmark og utsett organ i Sverige for køretøjers tekniske kompatibilitet.

Frie Jernbaneingeniører ApS holder til på adressen Østerbrogade 89, 3.th. tæt på Metrostation Poul Henningsens Plads. Vi yder gerne rådgivning ude hos vores kunder det være sig på kundens kontor, ude i sporet eller på værksteder/serviceområder.

Frie Jernbaneingeniører beskæftiger 2 medarbejdere på fuld tid samt en timeansat.