Spring til indhold

Sporteknik og Hjul-skinne


Ekspertassistance inden for
 • Sporteknik
 • Hjul-skinneforhold
 • Asset Management, drift, kvalitetssikring, teknisk dokumentation
 • Nybygnings- og fornyelsesprojekter for jernbaneinfrastruktur
 • Opgradering og modernisering af banestrækninger og stationer

Rådgivning i relation til
 • Banenormer, Sporregler, Tekniske Meddelelser
 • Udviklingsprojekter inden for sporteknik
 • Tekniske Specifikationer ved udbud
 • Tilstandsvurderinger, risikoanalyser
 • Introduktion af nye typer af sporkomponenter og delsystemer
 • Udarbejdelse af entreprenørtilbud
 • Udførelsesmetoder inden for sporarbejder inklusive kvalitets- og sikkerhedsledelse
 • Overholdelsen af nationale og internationale krav og standarder
 • Optimering af samvirket hjul-skinne: Støj, dynamiske forhold, kørselskomfort mm.

Syns- og Skønsmand
 • Gennemført 2 dages seminar organiseret af Molio og Voldgiftsnævnet: ”Syn og Skøn”
 • Har fungeret som Skønsmand for Voldgiftsnævnet i sager relateret til sporteknik